FOUTEN MAKEN MAG ALTIJD

Je mag altijd  fouten maken
Maar je moet ze ooit  herstellen
Soms zal het góéd-maken  je ‘kraken’
Dus  pas wél ‘n beetje op je tellen.

© Giel Heijmans