LEREN EN GÓÉD-MAKEN -2
( je richten op het leren )

Er zit wel een  uitdaging  in  ‘het leren’
Maar in  ‘het góéd-maken’  zit dit  niet
‘Góéd-maken’  zal jou eerder  depriméren
Kijk dus naar  wat ellende  je te léren biedt.

 

© Giel Heijmans